فاز 9

 فار 9 – رضویه – بلوک 6 – طبقه 10 شمالی

دسته:

توضیحات

فاز 9 – رضویه – بلوک 6 – طبقه 10 شمالی – عرصه کامل تسویه شده – سند 5 برگی – مدارک کامل و بدون نقص – چشم انداز بلوک عالی

حیدریان :09124703065